Mine mærkesager er:

Haderslev Kommune – et godt sted at være aktiv
Haderslev Kommune – hvor vi tager de unge seriøst
Haderslev Kommune – et godt sted at blive ældre
Haderslev Kommune – et godt sted at arbejde
Haderslev Kommune – et godt lokalt liv
Haderslev Kommune – en seriøs klimapolitik
Haderslev Kommune – hvor vi samarbejder
Haderslev Kommune – ordentlighed i alt hvad vi laver

I bund og grund at Haderslev Kommune bare et dejligt sted at bo, arbejde og trives.

En aktiv ungdomspolitik

De unge skal være med til at skabe fremtidens Haderslev Kommune. Vi skal vise dem tillid og sørge for, at de medinddrages og oplever medindflydelse på spørgsmål, der vedrører deres hverdag. Derved vil de få ejerskab og tage medansvar for de forskellige beslutninger, som bliver taget.

Derfor vil jeg arbejde for, at inddrage de unge, når det drejer sig om:

Boligforhold og transportforhold

 • Indsat mod misbrug.
 • Sundhed
 • Junior- og ungdomsklubber
 • Muligheder for uddannelse og job
 • Relevante tiltag inden for kultur og fritid
 • Ordentlige daginstitutions- og skoletilbud samt ungdomsskole og ungdomsklubberne er med til at forebygge dyre tvangsfjernelser og kriminalitet blandt unge.

Det er en investering, som man skal turde tage.

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Det er bedre at forebygge end at helbrede. I daglig tale kan dette lyde som en floskel, men vælger man at efterleve det i Haderslev Kommunes sundhedspolitik, så giver det pludselig mening.

Forebyggelse har nemlig flere fordele:

 • Det er en fordel for det enkelte menneske, som øger chancen for at undgå forskellige sygdomme i stedet for at skulle behandles for dem. Dette fører til trivsel, overskud og velvære for den enkelte.
 • Det er en fordel for samfundet, da forebyggelse i det lange løb er billigere end sygehusindlæggelser, operationer og medicinsk behandling.
 • Derfor vil jeg arbejde for en god sundheds- og forebyggelsespolitik.

Styrkelse af børn- familie, skole og uddannelsesområdet

Børn er samfundets vigtigste råstof, og det er dem, som skal videreføre vores velfærdssamfund. Det er vigtigt, at børn og unge som vokser op i Haderslev Kommune sikres de bedst mulige opvækstvilkår.

Jeg vil arbejde for følgende på børne-, familie, skole og uddannelsesområdet:

 • At der sker en ordentlig økonomisk tildeling til daginstitutioner og skoler, og at der ikke spares på dette område.
 • At børn i daginstitutioner og skoler møder kvalificerede og ansvarlige voksne, som støtter dem i deres udvikling, trivsel og selvstændighed i ordentlige fysiske ramme.
 • At vi fortsat har en folkeskole, hvor alle børn gives mulighed for et højt fagligt niveau, der bygger på og går hånd i hånd med den personlige og sociale udvikling.

Landsby og lokalområder med masser muligheder

Jeg oplever, at vi i Nustrup har et aktivt foreningsliv. Det har jeg været en del af siden 2007.
Det kan god lyde lidt underligt når jeg skriver, at jeg har været en del at foreningslivet siden 2007. Sagen er den at jeg har været rejse montør hor Brdr. Gram / Gram Equipment, Vojens fra 1984 til 2007. Hvor jeg rejse i ca. 220 dage om året. Derfor har jeg “kun” deltaget i, hvad vi i familien har haft af aktiviteter, samt hus og have.
Fra 2007 og til 2019 har jeg deltaget i bestyrelses arbejde i Nustrup Ungdomsforening, håndbold udvalget og Støtteklubben for Nustrup Ungdomsforening. Til Nustrup Sportsuge, stod min kone og jeg for pølseboden og dagens ret, i 10 år.

Jeg interesserer mig også for den kulturelle udvikling i Nustrup, hvor kirken naturligvis har haft stor indflydelse.
Da jeg bor i en landsby med masser muligheder, som skal dyrkes hvis vi skal bevare mangfoldigheden i kommunen, skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg brænder meget for at få Nustrup sat på landkortet i Haderslev kommune.