God service til kommunes borger

Det lokale erhvervsliv og lønmodtagere er afhængige af, at folk har lyst til at bo i lokalområdet. For at kommunen er et godt sted at bosætte sig, er det vigtigt, at der er tilgængelige og fleksible services.

Kommunerne og regionerne leverer en lang række services til borgerne, fx daginstitutionerne. Det er vigtigt, at tilbuddene matcher lønmodtagernes behov.

Det skal være nemt for børnefamilierne at få en plads til deres barn i en institution. Er ventelisterne for lange, kan det være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter barsel.

Det er også vigtigt, at daginstitutioner og kommunens åbningstider passer til lønmodtagernes arbejdstider. Mange lønmodtager møder fx tidligt på arbejde. Derfor har de brug for at kunne aflevere deres børn tidligt om morgenen i daginstitution. Omvendt holder mange selvstændige butiksejere fyraften sent og har derfor brug for at hente deres børn senere.

  • kommunen arbejder for, at ventelisterne til daginstitutionerne bliver så korte som muligt. Man kunne fx lave et konkret måltal for den maksimale ventetid på en institutionsplads.
  • kommunen sørger for, at åbningstiderne i daginstitutioner og hos offentlige kontorer skal matche borgernes varierende arbejdstider.
  • kommunen løbende skal måle og sammenligne deres services med andre kommuner og forbedre dem løbende. På den måde sikrer man, at kommunens tilbud hele tiden udvikler sig til gavn for virksomheder og lønmodtagere.