Det at være medlem af en Overenskomst bærende fagforening

Som ansat i en virksomhed som har underskrevet en overenskomst, er du sikret ordentlige forhold gennem denne overenskomst, som virksomheden har med FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation så som: Dansk metal, 3F, FOA – nemlig Industriens Overenskomst.

Det er simpel logik.
Jo flere medlemmer i FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidligere LO), jo flere muskler har vi, når vi forhandler rammerne, så din tillidsmand han forhandle nogle gode løn- og arbejdsforhold til dig og dine kollegaer.

At være medlem af en Overenskomst bærende fagforening og at være medlem af en ikke Overenskomst bærende fagforening (i daglig tale ”De gul fagforening”), kan deles op som følger:

Overenskomst bærende fagforening:

Ikke Overenskomst bærende fagforening

Fagforeningen aftaler dine løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgiveren. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for dig at være medlem af en rigtig fagforening.

En fagforening er organisation af medlemmer inden for et eller flere fag, som arbejder for bedre løn- og arbejdsforhold primært gennem aftaler og overenskomster.

Det er medlemmerne, der ejer fagforeningen. Og det er medlemmerne, der bestemmer, hvem der skal stemmes ind i fagforeningens poster. Jo flere medlemmer, jo stærkere står fagforeningen over for arbejdsgiveren, når der skal forhandles om løn- og arbejdsvilkår.

Overenskomst bærende fagforening, har aftalt, hvor meget du som minimum skal have i timen, tillæg, pension, overarbejde og alt det andet, der sikrer dig en ordentlig løn. Aftalen kaldes en overenskomst. Den handler om meget mere end løn. Der er også aftalt regler for barsel, ferie, sygdom og arbejdsmarkedspension.

Fagforeninger som Dansk Metal, 3F, HK er overenskomstbærende fagforeninger. Det er kun den fagforening, som har aftalt din overenskomst, der kan føre din sag i Arbejdsretten. Det kan en ”gul fagforening” ikke.

 

Der er meget stor forskel på en rigtig fagforening og en gul fagforening. Oftest har de gule fagforeninger meget ringe kendskab til forholdene i din branche og den gældende overenskomst.

Nogle kalder sig fagforening uden at organisere efter fag eller indgå overenskomster. Det er for eksempel Det Faglige Hus, ASE og Krifa.

De fleste overenskomster og aftaler med arbejdsgiverne indgås fredeligt, men kan man ikke blive enige, kan fagforeningen sige: Så vil vi ikke arbejde. Det kaldes at strejke. Og det er et stærkt våben.

De gule fagforeninger har fra starten valgt, at de ikke vil strejke og dermed ikke kæmpe for bedre forhold på arbejdspladsen.

 

Er du medlem af en rigtig fagforening?

  • En fagforening er kort sagt en forening for dem, der arbejder inden for samme fag.
  • De rigtige fagforeninger er organiseret efter fag og branche.
  • Derfor kaldes de også overenskomstbærende fagforeninger.

Disse har masser af dygtige forhandlere, der kender fagene og arbejdsmarkedssystemet rigtig godt.