En fældes jobindsats, hvor de Faglige A-Kasser har en større rolle.

Siden 1. januar 2020 har Metal A-kasse haft et større ansvar for indsatsen for arbejdsløse medlemmer i 83 af landets kommuner.

Der er tale om forsøget ‘Mere ansvar til A-kasser’, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Forsøget går kort fortalt ud på, at opsagte og arbejdsløse medlemmer i de første tre måneders ledighed får en tidlig, målrettet indsats sammen med effektiv jobformidling i Dansk Metal. De arbejdsløse medlemmer undgår samtidig et dobbeltforløb hos deres jobcenter. Den nye arbejdsdeling frigiver ressourcer hos jobcentrene, så de fx kan fokusere på kontanthjælpsmodtagere og langtidsledige dagpengemodtagere.

Dansk Metals specialiserede viden inden for fagområderne industri, transport, it, tele og medie kommer samtidig mere i spil. Det gælder uddannelsesløft, voksenlærlingeforløb og erhvervsrettede kurser, der sikrer, at endnu flere kommer hurtigere i uddannelse og job.

Der er altså mange fordele ved, at de faglige a-kasser får større ansvar for beskæftigelsesindsatsen.

  • kommunen bidrager til at udvide og gøre forsøget ‘Mere ansvar til A-kasser’ permanent. Det kan gøres gennem et stærkt samarbejde mellem kommunen og Dansk Metal om det fælles kontaktforløb, så man kan realisere forsøgets fulde potentiale. Man bør i øvrigt sikre, at de 15 frikommuner, hvoraf 11kommuner ligger i Nordjylland, tilslutter sig forsøget, så indsatserne kan gennemføres over hele landet.
  • kommunen skal igangsætte flere uddannelsesløft og voksenlærlingeforløb for voksne arbejdsløse uden en faglært uddannelse i samarbejde med Dansk Metal. Der skal desuden mere fokus på muligheden for at tage en erhvervsuddannelse på 110 pct. af dagpengeniveauet.
  • kommunen prioriterer at bevilge erhvervsrettede kurser til arbejdsløse med en faglært uddannelse. På den måde kan faglærte opdatere deres egne færdigheder, så de stemmer overens med virksomhedernes efterspørgsel efter fx ny teknologi. Det kan være kurser i produktionsoptimering, robothåndtering, CNC eller svejsning.