Made in Denmark – lokale jobs

Danmark er et produktionsland. Industrien er meget vigtig for både den økonomiske vækst, velstand og den danske velfærd.
Omkring 1 ud af 10 beskæftigede er ansat i industrien, og industrien står for langt størstedelen af den samlede vareeksport.

Coronakrisen har desværre ramt både eksport og produktionen, og det har også haft indflydelse på industrien. Men heldigvis
har effekterne ikke været så markante, som man kunne frygte. Derfor er det alligevel vigtigt, at vi arbejder benhårdt for at understøtte og hjælpe industrien videre fra den tomgang, Corona krisen har skabt.

Kommunerne og regionerne skal arbejde aktivt for at skabe arbejdspladser lokalt. Industrien skal have gode rammevilkår, og den erhvervsrettede kommunale service skal være målrettet virksomhedernes behov. Det kunne fx være at gøre det nemt og enkelt for virksomhederne at søge byggetilladelser og miljøgodkendelser. På den måde bliver kommune og region mere erhvervsvenlig, og virksomhederne bliver mere effektive.

  • kommunen arbejder for gode rammevilkår for produktionserhverv i nye lokalplaner, så virksomheder har plads og rum til at udvide og bygge nyt.
  • kommunen sørger for, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted i kommunen, og at deres sager følges af én person.
  • kommunen sikrer, at det regionale erhvervshus giver nem adgang til informationer om relevante udviklingstilbud og innovationsordninger.
    Det kan være lokale puljer, vækstfonden, SMV: Digital eller nogle af Innovationsfondens mange programmer.
  • kommunerne og de regionale erhvervsfora koordinerer med hinanden, samtidig med at de tager højde for tiltag fra fx EU eller staten.
  • kommunen opstiller nogle konkrete mål for den lokale erhvervsservice. Det kan være, hvor lang tid sagsbehandlingen skal tage, hvor meget vejledning der skal tilbydes, hvilke arrangementer der skal udbydes m.v.
  • regionerne skal arbejde for et så mobilt vejnet som muligt. Det skal både komme pendlere og virksomheder til gavn. Derudover skal regionerne sørge for, at der er gode forbindelser med kollektiv trafik i erhvervsområderne.